English version

EVOLUTIE

Dialezing met links

Evolutie is het overgaan van de ene soort in de andere. De vele soorten planten en dieren, die nu op aarde bestaan, zijn allemaal in vroegere tijden ontstaan uit andere soorten. Verwante soorten hebben een gemeenschappelijke voorouder. Zo stammen de Afrikaanse en de Indische olifant waarschijnlijk af van een olifantensoort die zo'n vijf miljoen jaar geleden leefde.

Alfred Russel WallaceCharles DarwinCharles Darwin wordt gezien als de vader van de evolutietheorie, hoewel ook Alfred Russel Wallace die heeft ontdekt. Darwin beschreef de theorie heel uitgebreid in zijn boek 'Het ontstaan van de soorten' dat in 1859 uitkwam.

De evolutietheorie is heel belangrijk omdat je daardoor beter begrijpt hoe de natuur op aarde zijn vorm heeft gekregen. Je krijgt meer respect voor de natuur als je weet hoeveel miljoenen jaren het heeft geduurd voordat al die soorten zijn ontstaan.

Evolutie is een heel ingewikkeld proces. In het volgende wordt zo eenvoudig mogelijk uitgelegd hoe dit proces in zijn werk gaat. Wie er meer van wil weten, moet een van de vele boeken lezen die er over geschreven zijn. Klik hier om de lezing over leven en werken van Charles Darwin te volgen.

Links bijgewerkt op 21 mei 2017

Hans Steur

Start

Je kunt ook direct naar pagina nr.

1 Aanwijzingen voor evolutie 2 Zeer oude planten 3 Aardlagen en fossielen 4 Overeenkomst in bouw van gewervelden
5 Natuurlijke selectie 6 Strijd om het bestaan 7 Sexuele selectie
   Kunstmatige selectie
8 Mendel, erfelijkheid
   Erwtenrassen
9 Kruising, F1, F2
   Dominant, recessief
10 Cel, celkern, chromosomen
     Genen, organellen     
11 Crossing-over
     Mutaties
12 Albinisme
     Axolotl
13 Regelgen, atavisme
     Monstruositeit
     Genenpool
14 Mayr, Raup, Hugo de Vries
     Sprongmutaties, uitstervingen
     Moderne synthese
15 Soort en geslacht
     Kruising, muildier
     Voortplantingsbarrière
16 Allopatrische soortvorming
     Geografische isolatie
     Mensenrassen
17 Rassencirkel
     Meeuwen, salamanders
18 Darwinvinken
     Adaptieve radiatie
19 Eilandfauna's
     Dwerggroei
     Dwergolifant, Floresmens
     Endemische soorten
20 Fruitvliegen op Hawaii
     Niche
     Founder-effect     
     Sympatrische soortvorming
21 Gould, Eldredge
     Puntuated equilibrium
     Gradualisme
22 Wapenwedloop
     Coëvolutie
23 Erfelijk gedrag
     Instinct
     Broedparasitisme
24 Cichliden
     Victoriameer
     Tijs Goldschmidt
25 Mimicry
     Schutkleur
26 Voorbeelden van mimicry 27 Convergente evolutie
     Buideldieren
28 Kiwi en Moa
     Allometrische verschijnselen
29 Coelacanth
     Levende fossielen
     Micro- en macro-evolutie
30 Ontstaan van poten
     Ichthyostega
    Tiktaalik
31 Ontstaan van vleugels
     Verandering van functie
     Oervogel
     Missing link
32 Ontstaan van gewervelden
     Zakpijp
     Pedomorfose
     Neotenie
33 Tijdklok
     Prokaryoten en Eukaryoten
     Endosymbiose
34 Stamboom van het leven
     Meercelligheid
     Volvox
35 Burgess Shale
     Cambrische explosie
     Anomalocaris
36 Stamboom gewervelde landdieren
     Eerste reptielen
     Hylonomus
37 Lizzie the Lizard
     Het amniotische ei       
38 Fossielen van mensachtigen
     Voetsporen    
39 Lucy
     Australopithecus afarensis
     Homo habilis
40 Stamboom van de mens
     Neanderthaler, Homo sapiens
     Cro-Magnon     
41 Charles Darwin