Evolutie 34

Vorige

Stop

Volgende

Stamboom van het leven
Naar National Geografic Magazin

Volvox

Hier een mooie stamboom van het leven. De kleine lettertjes zijn niet te lezen maar die zijn niet belangrijk. De eerste levende organismen zullen ontstaan in een heet milieu: de gele basis van de stamboom. De eerste zijtak aan de linkerkant is die van de bacteriŽn, ofwel de prokaryoten. De eerste cyanobacteriŽn met fotosynthese (vermogen om zetmeel te maken uit koolzuurgas en water) ontstaan op de grens van warm en koud.
De eerste zijtak rechts gaat naar de Archaea ofwel de oerbacteriŽn. Zij haalden hun energie o.m. uit zwavel. Ze komen nog voor in extreme omgevingen.
De tweede tak aan de linkerkant is die van Eukaryoten, d.w.z. de organismen met cellen met een kern. Ook meercellige organismen zoals planten en dieren horen daarbij. De dieren (inclusief de mens) staan linksboven in het cirkeltje aangegeven.
Dit is een foto van een deel van een (nog levend) primitief meercellig wezen, de Volvox. Het is een groene alg, bestaande uit cellen die onderling door protoplasmastrengen verbonden zijn en die op een bolvormig oppervlak zijn gaan liggen. Het organisme, dat tot 1 mm groot is en dat in zoetwaterslootjes leeft, is ook te beschouwen als een kolonie van samenwerkende algencellen.  De cellen hebben elk twee zweepharen waarmee de bol in draaiing gebracht kan worden. en waarmee de kolonie kan zich verplaatsen. De cellen zijn nog niet gespecialiseerd en het is voorstelbaar dat overgangsvormen van eencellige naar meercellige organismen een vergelijkbare vorm hadden.
Van tijd tot tijd vormen zich nieuwe bolletjes binnen de oude bij wijze van ongeslachtelijke voortplanting. Op zeker moment komen deze nieuwe bolletjes naar buiten. Er bestaat overigens ook een geslachtelijke voortplanting.

Meer weten?
Volvox (schitterende 3D-foto; rood-groenbrilletje vereist)

Evolutie 34

Vorige

Stop

Volgende