Evolutie 27

Vorige

Stop

Volgende

Soorten evolutie
Naar Skelton: Evolution (1993)

Convergente evolutie
Naar Skelton: Evolution (1993)

In de evolutie van vormen zijn verschillende patronen te onderscheiden. In bovenstaande figuur zijn ze schematisch aangegeven.
Divergente evolutie is het meest algemeen: de vormen gaan steeds meer van elkaar verschillen
Parallele evolutie is het geval als twee nauw verwante soorten zich na elkaar op overeenkomstige wijze ontwikkelen. Dit komt vrij vaak voor als de omstandigheden niet veel van elkaar verschillen.
Iteratieve evolutie duidt op een herhaling van ongeveer dezelfde ontwikkeling in één stam met grote tussenpozen in de orde van miljoenen jaren.
Convergente evolutie is het meest opvallende van al deze patronen.  Het is het verschijnsel dat niet-nauwverwante groepen naar eenzelfde vorm evolueren. Een voorbeeld zijn de spechtachtige darwinvinken en de echte spechten. En de keverachtige fruitvliegen van Hawaii en de echte kevers. De oorzaak ligt in de overeenkomstige leefwijze die beide groepen hebben. De vorm die ze ontwikkelen is blijkbaar de beste aanpassing aan deze leefwijze.

Meer weten?
Zijn stekelvarkens egels?
Convergente evolutie (met veel voorbeelden)

en mooi voorbeeld van Convergente evolutie leveren de diverse groepen van enerzijds de buideldieren (marsupials) en anderzijds de gewone zoogdieren (placentals). Tegenover iedere diervorm van de ene groep staat een min of meer gelijkvormige diervorm van de andere:
wolf - buidelwolf (uitgestorven)
katachtige - buidelkat
vliegende eekhoorn - vliegende buideleekhoorn
bosmarmot - wombat
miereneter - numbat
mol - buidelmol
muis - buidelmuis
etc.

Meer weten?
Buidelwolf
Ichthyosaurus (vishagedis)

Evolutie 27

Vorige

Stop

Volgende