Evolutie 1

Stop

Volgende

Gorges du Verdon

Kliffen in Pembrokeshire

Welke aanwijzingen zijn er dat soorten veranderen?
Die komen onder andere van plekken waar de aardkorst bloot komt zoals hier, in de Gorges du Verdon. Al honderden jaren worden fossielen verzameld op plekken waar de afzettingsgesteenten aan de oppervlakte komen. Die aardlagen bevatten een klok: in verreweg de meeste gevallen zijn de onderste lagen ouder dan de lagen erboven. Dat komt door de wijze van ontstaan van deze lagen, namelijk door afzetting van zand en modder op zee- en andere bodems. Langzamerhand heeft de mensheid een beeld opgebouwd van de fossielinhoud van de lagen en daaruit blijkt dat verschillende soorten organismen elkaar opvolgen in de tijd.
Een mooi voorbeeld is het volgende. Enige jaren geleden hebben mijn vrouw (zie foto) en ik in de kliffen aan de kust van Zuid-Wales gezocht naar overblijfselen van de alleroudste landplantjes. De gesteentelagen zijn daar meer dan 400 miljoen jaar oud en de plantjes dus ook.
Na lang en intensief zoeken hebben we enkele fossielen gevonden. Op de volgende foto staat het mooiste exemplaar.

Evolutie 1

Stop

Volgende