Evolutie 9

Vorige

Stop

Volgende

Kweekproeven

Kweekproeven

Dit is de schematische voorstelling van een kweekproef met een raszuivere lange erwtenplant en een raszuivere korte erwtenplant. (Raszuivere lange planten krijg je door steeds lange planten met lange planten te kruisen, totdat er bij de nakomelingen geen korte meer zitten. Idem korte.)
De eerste generatie nakomelingen, die F1 genoemd wordt, bestaat verrassend genoeg uit louter lange planten.
Gaat men de planten van deze F1-generatie weer met elkaar kruisen, dan komt er een F2-generatie van lange en korte planten in de verhouding 3 : 1 (bij benadering).
Het is de grote prestatie van Mendel geweest dat hij dit kleine wondertje heeft kunnen verklaren.

Meer weten?
Animatie van de erwtenproeven
Pea experiment (online erwten kweken; in het Engels)

Mendel veronderstelde dat ieder individu elke erfelijke eigenschap tweemaal heeft: een van moeders kant en een van vaders kant. Als A de eigenschap 'lang' voorstelt, dan heeft een raszuivere lange erwt de combinatie AA. Op dezelfde manier heeft een raszuivere korte erwt de combinatie aa als a 'kort' voorstelt. Zie boven.
Bij de voortplanting gaan die eigenschappen weer uit elkaar en worden de eigenschappen van de vader met die van de moeder gecombineerd. Er ontstaan dan in de F1 vier combinaties Aa.
Mendel stelde (terecht) dat 'lang' dominant is over 'kort'.  De eigenschap 'kort' heet dan recessief. De combinatie Aa levert dus een lange plant op. Vandaar dat de F1 geheel uit lange planten bestaat.
Het onderste deel van het schema geeft aan welke combinaties er ontstaan als er verder gekweekt wordt met de F1. Er ontstaan dan de combinaties AA, Aa, aA en aa. Omdat A dominant is over a, leveren drie van de vier combinaties een lange plant op. Alleen de raszuivere aa is een korte plant. Dit verklaart de verhouding 3 : 1 in de F2-generatie.

Evolutie 9

Vorige

Stop

Volgende