Evolutie 19

Vorige

Stop

Volgende

Dwergolifant
Naar Spinar/Burian: Leven in de oertijd (1974)

Reconstructie Floresmens
De Floresmens

Dit is een van de vele mooie schilderijen die  Z. Burian heeft gemaakt met onderwerpen uit het verleden. Afgebeeld is een dwergolifant. Dwergolifanten hebben o.m. geleefd op de eilanden in de Middellandse zee. Olifanten kunnen goed zwemmen en lang geleden zullen er enkele overgezwommen zijn naar de eilanden. Olifanten zijn zo groot geworden onder de druk van roofdieren: de kleinste zullen steeds gepakt zijn door b.v. leeuwen. Daardoor is de gemiddelde olifant steeds groter geworden totdat er een evenwicht optrad en hij tegen de leeuw opkon.
Als zulke kolossen op een eiland terechtkomen waar geen roofdieren zijn, zullen ze zich snel voortplanten en al spoedig zal er te weinig voedsel zijn. In dat geval zijn juist de kleinste dieren in het voordeel omdat die minder voedsel nodig hebben. Verkleining en zelfs dwerggroei is het gevolg. Zo zijn ook dwergmammoeten en dwergnijlpaarden bekend. Het ontstaan van soorten op eilanden levert mooie voorbeelden van allopatrische soortvorming, immers het gaat vaak om ge´soleerde populaties.

Meer weten?
Siciliaanse dwergolifant

Onlangs is een sensationele vondst gedaan op het Indonesische eiland Flores: Daar zijn overblijfselen gevonden van een 1 meter lange dwergmens (pygmee). Deze heeft de naam Homo floresiensis gekregen en men denkt dat het gaat om een afstammeling van de al lang uitgestorven Homo erectus. Hoogstwaarschijnlijk is ook dit een voorbeeld van dwerggroei op een eiland.
Eilandfauna's vertonen tal van eigenaardigheden. Veel eilanden hebben soorten die nergens anders voorkomen: die hebben zich ter plekke ontwikkeld. Men noemt dit endemische soorten. Deze soorten zijn echter ook erg kwetsbaar voor uitsterven. Het prachtige boek 'Het lied van de dodo' Dodovan David Quammen gaat helemaal over dit onderwerp.

Meer weten?
Dwergmens Homo floresiensis

Evolutie 19

Vorige

Stop

Volgende