Evolutie 6

Vorige

Stop

Volgende

Savanne met dieren

Natuurlijke selectie bij de vink
Naar Pope: Het raadsel van het leven (1986)

Een mooi beeld van het dierenleven in een savanne in Afrika. Het ziet er vredig uit, maar droge periodes, voedselgebrek en roofdieren kunnen het leven er erg moeilijk maken. Dan sterven er veel (jonge) dieren en alleen de best aangepaste overleven. Hierboven is de strijd om het bestaan van een rups in beeld gebracht. Slechts 5 % van de rupsen overleeft. 15 % wordt door vogels opgegeten, 25 % gaat dood door parasieten, nog eens 43 % komt om door gebrek aan voedsel, terwijl 12 % door andere oorzaken voortijdig aan zijn einde komt. Hier bestaat dus een enorme selectiedruk. Als er een rups is met een betere schutkleur dan de andere, dan heeft deze een veel grotere overlevingskans en zal deze eigenschap via de vlinderfase (de volwassen toestand) doorgegeven worden aan het nageslacht, aannemende dat het om een erfelijke eigenschap gaat. Als de eigenschap niet erfelijk is, dan heeft zij geen invloed op de evolutie van de soort.

Evolutie 6

Vorige

Stop

Volgende