Evolutie 12

Vorige

Stop

Volgende

Albinokauw

Albino-axolotl
Naar Pope: Het raadsel van het leven (1986)

Mutaties zijn plotselinge veranderingen in de erfelijke eigenschappen. Een voorbeeld van een mutatie is albinisme. Een albino heeft geen kleurstof en is wit. Van zeer veel planten en dieren zijn albino's bekend. Ook menselijke albino's bestaan.
Hierboven een kauw die gedeeltelijk albino is. Dergelijke vormen komen vrij vaak voor in kleine, geïsoleerde populaties. Ze zijn een gevolg van inteelt.
Albinisme heeft meestal alleen maar nadelen voor een dier en daarom verdwijnt het meestal snel. Maar voor dieren die in grotten leven kan het een voordeel zijn, omdat ze energie sparen doordat ze geen kleurstof  hoeven te vormen. Bovendien is de witte kleur in een donkere grot geen nadeel. 

Meer weten?
Albino's

Dit is een albinovorm van een axolotl, een salamanderachtig dier dat in Mexico leeft.De axolotl is in feite een salamander die zich als larve al kan voortplanten. Ooit heeft zich waarschijnlijk een mutatie voorgedaan waardoor de larve deze eigenschap kreeg. Het gevolg is dat het dier nooit het volwassen stadium van een salamander bereikt. In laboratoria kan dit nog wel bewerkstelligd worden. Door deze mutatie is in één keer een nieuwe soort ontstaan.

Meer weten?
Axolotl

Evolutie 12

Vorige

Stop

Volgende