Evolutie 40

Vorige

Stop

Volgende

Stamboom Homo
Naar Moody: Fossielen (1984)

Grottenkunstenaar
Naar Wolf/Burian: Mensen uit de oertijd (1979)

Hier een mogelijke stamboom van de mensachtigen. De werkelijkheid zal zeker veel ingewikkelder zijn. H. betekent Homo, ofwel mens. A. betekent Australopithecus en dat is een geslacht van rechtoplopende mensapen. Deze laatste zijn al lang geleden uitgestorven.
Homo habilis is de oudste soort van het geslacht Homo. Deze maakte al heel primitieve stenen werktuigen. Homo erectus leefde veel later en kon ook veel meer. Hij maakte betere stenen werktuigen en gebruikte ook al vuur. De Neanderthaler en de moderne mens (Homo sapiens) hebben tegelijkertijd geleefd maar het is niet bekend hoe en of ze met elkaar omgingen. De Neanderthalers waren erg goed aan de kou van de ijstijd aangepast. Ze zijn zo'n 25 000 jaar geleden uitgestorven.
Homo sapiens is waarschijnlijk omngeveer 200 000 jaar geleden ergens in Afrika als soort ontstaan. Pas zo'n 50 000 jaar geleden kwam hij West-Europa binnen. Vooral in Frankrijk zijn veel sporen van deze oude mens gevonden zoals prachtige rotsschilderingen in grotten, beeldjes en en knap gemaakte stenen werktuigen. Hij wordt de Cro-Magnonmens genoemd.

Meer weten?
Homo erectus

Hoe het komt dat bij Homo sapiens de hersenen zich zo sterk ontwikkeld hebben, is niet bekend. Er zijn wel allerlei theorieŽn over. Een daarvan zegt dat dat komt doordat de onderlinge communicatie belangrijk was voor het overleven. Bij de moderne mens was het vermogen tot spreken ontstaan doordat het strottenhoofd hoger was komen te liggen. Daardoor kon men beter via geluiden contact houden met elkaar en dat was heel belangrijk in een gevaarlijke omgeving. Dit communiceren kan wel eens een evolutiefactor zijn geweest die ervoor gezorgd heeft dat de hersenen steeds groter en ingewikkelder werden. Deze communicatie (die langzamerhand tot taal en spreken geleid zal hebben) zal het groepsverband steeds meer versterkt hebben. Dat zal ook tot het ontstaan van religie en kunst geleid hebben. Religie had een samenbindende functie en maakte de groep sterker in de strijd tegen andere stammen. Kunst zal een ceremoniŽle functie gehad hebben.

Meer weten?
Prehistorische kunst
Een startpagina vol rotskunst

Evolutie 40

Vorige

Stop

Volgende