Evolutie 18

Vorige

Stop

Volgende

Darwinvinken

Radiatie van Darwinvinken
Naar: Moody: Fossielen(1984)

Darwin is op het idee van evolutie gekomen, toen hij hoorde dat de vele soorten vinken van de Galapagoseilanden nauw verwant waren aan elkaar. Waarschijnlijk is er ooit een vinkenpaartje of een drachtig wijfje naar een van de eilanden gevlogen (gewaaid). Dat heeft zich daar voortgeplant en uiteindelijk waren er zoveel vinken dat er gebrek aan voedsel ontstond. Daarop zijn ze zich gaan aanpassen aan verschillende manieren van voedselverzamelen en zo ontstonden nieuwe soorten. (In werkelijkheid is het proces veel ingewikkelder, maar dat is voor gevorderden). Waarschijnlijk zag de eerste vink er ongeveer uit als de vogel links onder. Onder de vele soorten die zich ontwikkeld hebben, zijn ook vinken die een stokje als gereedschap gebruikten om insecten uit holtes te peuteren.

Meer weten?
Dieren op de Galapagoseilanden

Zo'n uitwaaiering van soorten heet een adaptieve radiatie. Adaptatie betekent aanpassing en een radiatie is een uitwaaiering. Zoals in de stamboom hierboven te zien is, ontstonden er o.m. zangers, cactuseters, grondvinken en boomvinken. Tot de laatste groep behoorden ook de spechtachtige vinken (linksboven).
In het boek 'De snavel van de vink' van Jonathan Weiner wordt beschreven hoe het echtpaar Grant op de Galapagoseilanden kon waarnemen hoe in slechte tijden de vorm en omvang van de snavels van de vinken meetbaar veranderde. In tijden van hongersnood waren de vinken met de sterkste snavels in het voordeel omdat ze dan harde zaden konden openmaken. Zij bleven in leven terwijl de vinken met zwakkere snavels omkwamen of hun jongen niet konden voeden.
Overigens evolueren niet alleen lichamelijke kenmerken, maar ook gedragskenmerken. Gedrag, instainct, is voor een groot deel erfelijk. Vaak is de barrière tussen nieuw-ontstane soorten volledig veroorzaakt door anderssoortig gedrag, zoals b.v. bij paringsrituelen.

Meer weten?
Darwin's finches (in het Engels; met foto's van alle soorten)

Evolutie 18

Vorige

Stop

Volgende