Email

De Perm-flora van Lodève

Al heel wat keren hebben mijn vrouw en ik de oude dakleiengroeve Les Tuilières bij Lodève in Zuid-Frankrijk bezocht om Perm-planten te verzamelen. Zo heb ik langzamerhand een aardige verzameling opgebouwd.
Les Tuilières is in paleobotanische kringen een wereldberoemde groeve vanwege de mooie stukken die er in de 18de en de eerste helft van de 19de eeuw zijn gevonden. Nadat de exploitatie gestopt was, is de fossielenopbrengst snel teruggelopen.
Hoewel de vondsten schaars zijn geworden en de stukken klein, is het toch nog mogelijk een beeld te krijgen van de flora die daar zo'n 280 miljoen jaar geleden groeide. Door het fragmentarische karakter van de fossielen is het lang niet altijd mogelijk de planten goed op naam te brengen. Vaak moet je tevreden zijn als het genus vastgesteld kan worden.

Inhoud

Top