Terug

Trigonotarbide spinachtigen

De trigonotarbiden vormen een uitgestorven orde binnen de spinachtigen (Arachnida) en zijn verwant met de huidige spinnen zonder zelf echte spinnen te zijn. Ze leefden van het Laat-Siluur tot in het Vroeg-Perm. Ook de Maiocercus celticus uit het Laat-Carboon van Ibbenbüren hoort tot deze groep. Ze zijn goed geconserveerd in de Rhynie chert, zoals blijkt uit de foto's. Zelfs de boeklongen zijn soms bewaard gebleven.
De verschillen met echte spinnen zijn:
- trigonotarbiden hadden geen spinklieren
- trigonotarbiden hadden een gepantserd en gesegmenteerd achterlijf
- bij trigonotarbiden zaten de middenogen en de zijdelingse ogen op afzonderlijke tuberkels (en niet op één tuberkel zoals bij de echte spinnen).
Het lichaam bestaat uit het kopstuk (prosoma) en het achterlijf (opisthosoma).
Resten van trigonotarbiden zijn altijd direct te herkennen aan de schubachtige structuur van het pantser. Ook de aanwezigheid van beharing in de buurt van de mond is een kenmerk van deze groep.
Er zijn vijf soorten beschreven, maar waarschijnlijk is daarvan maar één geldig: Palaeocharinus rhyniensis.

Een uitgebreide beschrijving van deze soort is te vinden in de website van de Universiteit van Aberdeen.

Reconstructies van Palaeocharinus rhyniensis door Dr. Jason Dunlop, Berlijn
Klik hier om de indrukwekkende 3D-reconstructie door Dr. Dunlop te zien.

Foto's

Kop en achterlijf

Kop met monddelen, en looppoot

Uiteinde van poot met klauw

Deel van het achterlijf met ornament

Pootdeel met haren

Schubvormige oppervlaktestructuur

Omgeving van de mond met (gif?)tand

Top