Terug

Dierlijke resten

In de Rhynie Chert zijn resten van spinachtigen, mijten, duizendpoten en springstaartjes gevonden. Deze diertjes behoren tot de vroegste landbewoners. Recentelijk zijn nog meer diertjes ontdekt: een watervlo, een hooiwagen (spin) en een zg. euthycarcinoide. De meeste van deze nieuwe vondsten zijn gedaan in de Windyfield chert, die dicht bij Rhynie ontsloten is.

Uit mijn vier stukjes Rhynie chert zijn slechts twee dierlijke resten te voorschijn gekomen. Het zijn pootdelen van een spinachtige, trigonotarbide genaamd. Uit (rest)materiaal dat we van de universiteit van Manchester gekregen hebben, kwamen beter bewaard gebleven resten van deze trigonotarbide, Palaeocharinus rhyniensis, te voorschijn.
In slijpplaatjes van de universiteit van Groningen, gemaakt door de beroemde firma Hemmingway in 1922, troffen we resten van de zeer kleine kreeftachtige Lepidocaris rhyniensis aan.

Hans de Kruyk maakte de slijpplaatjes en de meeste foto's. Zijn foto's zijn aangegeven met de letters HdK.

Pootdelen van een spinachtige

Pootdelen van een spinachtige. De 'stekels' zijn haren.
Breedte van het gestekelde object 200 µm

Spinachtige (trigonotarbide): Palaeocharinus rhyniensis

Kreeftachtige: Lepidocaris rhyniensis

Terug          Top