Email

Platen-atlas van de Rhynie Chert

Tijdens onze vakantie in Schotland in 1983 hebben we het dorpje Rhynie bezocht in de hoop stukjes van de beroemde Rhynie Chert te kunnen vinden. Dat lukte niet omdat de lagen niet toegankelijk zijn.

Van de inmiddels overleden Dr. A.G. Lyon, die in Rhynie woonde en intensief onderzoek deed naar de plantaardige inhoud van de chert, kregen we vier kleine stukjes waarin fossielen zaten.

Hans de Kruijk uit Leerdam heeft van deze vier stukjes in het totaal 72 slijpplaatjes gemaakt, die een wonderbaarlijk mooi beeld bleken te geven van de inhoud van het verkiezelde moeras van Rhynie. De foto's in deze 'atlas' zijn door hem op mijn aanwijzing gemaakt.
Later heeft Hans de Kruijk uit materiaal dat hij van de universiteit van Manchester kreeg nog meer slijpplaatjes gemaakt. Foto's daarvan zijn ook opgenomen. Ze zijn aangegeven met de letters HdK.

Via het Natuurmuseum te Groningen hebben we in 2001 tijdelijk de beschikking gekregen over een vijfigtal preparaten, die in 1922 door de universiteit van Groningen ten behoeve van onderzoek en onderwijs zijn aangekocht. Dankzij deze, soms zeer grote, slijpplaten kunnen we een nog vollediger beeld geven van de fossielen van de Rhynie Chert. De foto's van deze categorie zijn aangegeven met het woord 'Groningen'.

Een korte beschrijving van de betekenis van de Rhynie Chert is te vinden in het artikel 'De oudste landplanten (2)'. De foto's bij dat artikel zijn ook in deze atlas opgenomen.

Rhynie 400 miljoen jaar geleden

De plaats waar de Rhynie Chert onder de grond zit.
Beweeg de cursor over de foto om te zien hoe het landschap er 400 miljoen jaar geleden uitzag.

Inhoud:

Rhynia gwynne-vaughanii

Asteroxylon mackiei

Horneophyton lignieri

Aglaophyton major

Nothia aphylla

Pachytheca

Schimmels

Dierlijke resten

Diashow microfoto's

Top