Darwin 23

Vorige

Stop

Volgende

Owen en Waterhouse

Atollen

Een tweede grote taak voor Darwin was het vinden van specialisten, die een deel van zijn meegebrachte vondsten konden bestuderen en beschrijven. Hij kon dat niet allemaal zelf doen. Zo vond hij Owen en Waterhouse bereid om de zoogdieren voor hun rekening te nemen. Owen boog zich over de grote fossielen. Een grote schedel, die hij voor 18 pence had gekocht, bleek van een Taxodon, het reuzenknaagdier. Botten, waarvan Darwin dacht dat ze van een reuzenlama waren, bleken van Macrauchenia te zijn, een reuzentapir. Hierboven een bladzijde uit het boek van Owen over de Macrauchenia.
Waterhouse nam de nog levende zoogdieren (en de kevers) voor zijn rekening en publiceerde tussen 1846 en 1848 zijn Mammalia.
De beroemde vogeltekenaar John Gould wierp zich op de vogels. Hij ontdekte al gauw dat de vinken een unieke groep verwante soorten vormden, terwijl Darwin dacht dat het om heel verschillende vogels ging.

Meer weten?
Richard Owen (in het Engels)

Darwins ster steeg snel. Vooral in geologische kringen gold hij als een expert. Hij was daar trots op en vergeleek zichzelf eens met een pauw die zijn eigen staart bewondert.
Zijn eerste boek na de Journal was dan ook een geologisch boek, namelijk over het ontstaan van koraaleilanden en atollen (1842). Zijn verklaring voor atollen geldt nog steeds: Een vulkaan steekt boven water uit; langs het strand vormt zich een koraalrif (een barrièrerif), dat onder water aan het eiland vastzit. Het eiland daalt langzaam met de zeebodem mee, maar het koraal blijft recht omhoog groeien en de afstand van het rif tot eiland wordt groter. Tenslotte is het eiland zelf verdwenen en steekt alleen het ringvormige koraalrif boven water uit.
Afbeelding: een bladzijde uit zijn boek.

Meer weten?
Atollen

Darwin 23

Vorige

Stop

Volgende