Darwin 15

Vorige

Stop

Volgende

Reuzengordeldier
Skelet van een reuzengordeldier in het National History Museum te Londen.

Taxodon

In het Natural History Museum in Londen staat een compleet skelet van het uitgestorven  reuzengordel dier Glyptodon. Het dier had het formaat van een Volkswagen kever en woog ongeveer een ton. De verwanten die nu nog in Zuid-Amerika rondlopen zijn aanmerkelijk kleiner. De soort is pas zo'n 15 000 jaar geleden uitgestorven.
Darwin heeft een vrij compleet skelet van dit dier gevonden.

Meer weten?
Glyptodon

Op de voorgrond drie exemplaren van de Taxodon, een reusachtige uitgestorven verwant van de Capybara. Dit zijn de grootste knaagdieren die ooit bestaan hebben. Op de achtergrond is de Macrauchenia te zien, die door Darwin aangezien werd voor een kameelachtige lama. Owen toonde aan dat het om een tapirachtig dier ging. Van deze dieren heeft Darwin ook fossiele botten gevonden..

Meer weten?
Macrauchenia
Capibara

Darwin 15

Vorige

Stop

Volgende