Darwin 3

Vorige

Stop

Volgende

Robert Darwin
Uit: Darwin, Desmond & Moore 1991

Grootvader Erasmus Darwin
Uit: Charles Darwin, Bowlby, 1990

Voor zijn vader, Robert Darwin, had hij veel respect (hij was zelfs bang voor hem), maar hij hield ook veel van hem. Robert heeft eens in wanhoop uitgeroepen: "Jij deugt alleen voor jagen, honden en ratten vangen en je zult een schande zijn voor jezelf en de familie".  En dat met ziijn hoge stem en zijn indrukwekkende uiterlijk.
Charles verzamelde graag stenen en insecten en hij trok vaak door de bossen met zijn oudere broer Erasmus (Ras).
De familie was niet erg godsdienstig. Darwin is Anglicaans gedoopt.
Darwins grootvader Erasmus Darwin had interessante gedachten over de natuur. Hij kan een natuurfilosoof genoemd worden. In zijn boek Zoönomia ontwikkelde hij bijvoorbeeld gedachten over de verandering van soorten, anders gezegd evolutie.  Darwin heeft het boek op aanraden van zijn vader gelezen en hij had er wel bewondering voor. Toch lijkt het boek niet echt invloed op hem te hebben gehad. Er waren in die tijd meer mensen die schreven over het overgaan van de ene soort in de andere (´transmutatie van soorten´), zoals De Buffon en ...

Darwin 3

Vorige

Stop

Volgende