Darwin 4

Vorige

Stop

Volgende

Lamarckt

Giraffen in Burgers Zoo

Lamarck. Deze Franse graaf/hoogleraar ongewervelde dieren publiceerde in 1809 zijn belangrijkste werk. Hij verdedigde een evolutietheorie waarbij diersoorten veranderden doordat de dieren een bepaalde behoefte hadden. Lamarck geloofde dat een verandering tijdens het leven erfelijk kon worden en dan dus doorgegeven werd aan de jongen.

Meer weten?
Lamarck
Lamarckmisme


Toegepast op de lange nek van de giraf was zijn redenering als volgt: De voorouders van de giraf hadden een korte nek, maar ze hadden de sterke behoefte om blaadjes hoog in de bomen te pakken. Daardoor rekte de nek van de dieren gedurende het leven een beetje uit. Die eigenschap werd volgens Lamarck erfelijk en zo werden er jongen geboren met een iets langere nek. Men spreekt van 'erfelijkheid van verworven eigenschappen'.
Men weet nu dat dit principe, op een paar uitzonderingen na, niet juist is. Een tennisser kan een uitgerekte rechterarm krijgen, maar zijn kinderen zullen dat niet hebben.
Toch was zijn idee dat er evolutie was, nogal revolutionair in een tijd dat vrijwel iedereen dacht dat soorten onveranderlijk waren en geschapen door God.

Darwin 4

Vorige

Stop

Volgende