Terug

Tempskya-fossielen

De vondst van een prachtig stuk versteend hout bij de zandzuigerij te Kalkar (Duitsland) door Hans de Kruyk was de aanleiding tot ons onderzoek van Tempskya. Klik op de eerste en tweede foto hieronder om dit stuk te bekijken.

De stengels rotten in de levende boom van onderaf weg en van bovenaf groeiende worteltjes vulden de vrijgekomen ruimte weer op. In het onderste deel van de stam kwamen daardoor geen stengels voor. Het stuk dat Hans de Kruyk gevonden heeft en dat uitsluitend worteltjes toont, is dus afkomstig uit het onderste deel van een stam.

In tegenstelling tot de Amerikaanse stukken is de vorm van stukken uit onze omgeving vaak min of meer elliptisch, hetgeen hoogstwaarschijnlijk komt doordat de van oorsprong ronde stam tijdens het fossilisatieproces in elkaar is gedrukt.

In onze omgeving worden twee types Tempskya gevonden. Het eerste is het type dat geheel is opgebouwd uit wortels. Op een gepolijste dwarsdoorsnede zijn talloze zeer kleine, cirkelvormige doorsneden te zien (tweede foto). Aan de buitenkant bevindt zich soms een dooreengevlochten massa dunne buisjes (eerste foto). Het is afkomstig uit het onderste deel van de schijnstam.

Het andere type heeft vaak de vorm van een ellipsvormige schijf waarin de stengels met een diameter van 2 tot 10 mm opvallen (derde foto). Door zagen en polijsten zijn soms ook overblijfsels van de worteltjes te zien. De conservering is echter in de meeste gevallen slecht.
Tempskya wordt vooral gevonden in oostelijke zwerfstenen, maar de bron van de Tempskya-fossielen is niet bekend. Aangenomen wordt dat ze ten dele uit de Wealden-formaties uit het gebied van de Deister bij Hannover afkomstig zijn (Anderson, 1957).

Klik op de foto's voor nadere bijzonderheden

Top