Terug

Kroon van Psaronius

Reconstructie van de bladerkroon van Psaronius naar Stidd (1971).

Uit coal ball-vondsten uit de VS is bekend dat de bladeren van Psaronius van het Pecopteris-type waren. Men heeft namelijk bladstelen met aangehechte bladveren gevonden. Aan veel van deze blaadjes zitten ook nog sporangia. Deze zijn op karakteristieke wijze met elkaar vergroeid tot zogenaamde synangia. Pecopteris-blaadjes met zulke synangia dragen de naam Scolecopteris (onderaan in de tekening).