Home                                                           Email-logo (Rhynie-stengel)               

Pappa onder dienst

In november 1939 moest korporaal Dirk Steur (mijn vader) in dienst in verband met de in andere landen reeds uitgebroken oorlog. Hij behoorde tot het Bewakingsbataljon dat gelegerd was in de Oranje-Nassaukazerne in Amsterdam. Het viel hem erg moeilijk om zijn vrouw en tweejarig zoontje Hans achter te laten. Om de leegte te vullen begon hij elke dag een briefkaart naar huis te sturen. Hij richtte die aan de kleine Hansje. Op de ene kant van de kaart maakte hij een tekening over de belevenissen van die dag en aan de andere kant schreef hij een verhaaltje dat Mamma moest voorlezen.
Zo ontstond een leuk en vaak ontroerend tijdsdocument uit een periode waarin het onweer steeds naderbij kwam.
Veel plezier bij het kijken en lezen.
Hans Steur


De eerste kaart

De eerste kaart. Beweeg de cursor over de afbeelding.

Start

Ga direct naar pagina ...

1    13 nov 1939
Pappa in bad  
2    14 nov 1939
Pappa op wacht
3    15 nov 1939
Komt van wacht
4    16 nov 1939
Pappa wordt dik
5   17 nov 1939
Rustige dag
6   18 nov 1939
Zandexpediteur
7    19 nov 1939
Denkt aan thuis
8    20 nov 1939
Komt met verlof
9    21 nov 1939
Laat zijn haar knippen
10  22 nov 1939
Heeft troef-boer
11  23 nov 1939
Heeft een probleem
12  24 nov 1939
Lucht gestraften
13  25 nov 1939
Ontvangt soldij
14  26 nov 1939
Vrije Zondagmiddag
15  27 nov 1939
Met verlof naar huis
16  30 nov 1939
Terug van verlof
17   1 dec 1939
Heeft tegenwind
18   2 dec 1939
Doet aan O. en O.
19   3 dec 1939
Pappa week-dier
20   4 dec 1939
Vraagt extra verlof
21   5 dec 1939
Heeft eetzaalcorvee
22   6 dec 1939
Goeie Sinterklaas
23   7 dec 1939
Hersenen ontleed
24   8 dec 1939
Boodschappen per fiets
25   9 dec 1939
Geestelijk wrak
26  13 dec 1939
Op wacht bij 'n trein
27  14 dec 1939
Brandje op zijn lip
28  15 dec 1939
Kijkt naar het zwemmen
29  16 dec 1939
Schepper van de Snert
30  17 dec 1939
Op wacht in de kou
31  18 dec 1939
Grammofoon op kamer
32  19 dec 1939
Post van de dag
33  20 dec 1939
Maakt inspectie
34  21 dec 1939
Verslag circusvoorstelling
35  22 dec 1939
Concertgebouw-orkest
36  23 dec 1939
Onder indruk concert
37  27 dec 1939
Lezen
38  28 dec 1939
Op wacht in de mist
39  29 dec 1939
Op marsch
40  30 dec 1939
Goede oude tijd
41  31 dec 1939
Oud-Nieuw vieren
42    1 jan 1940
Bezoekt Artis
43    2 jan 1940
Legerleiding wankelt
44    3 jan 1940
Schrijven
45    4 jan 1940
Bedrijft O. en O.
46    5 jan 1940
Loopt op ijzer
47    6 jan 1940
Knapt zich op
48    9 jan 1940
Spiegelglad
49  10 jan 1940
Speelt biljart
50  11 jan 1940
Morgen is het zo ver
51  14 jan 1940
Terug in lege kamer
52  16 jan 1940
Koud en warm
53  17 jan 1940
Pappa in Artis
54  18 jan 1940
Op marsch in noodweer
55  19 jan 1940
Zegt krib vaarwel
56  20 jan 1940
Weertje blijf-in-huis
57  22 jan 1940
Sneeuwruimer
58  26 jan 1940
Bloedgroep bepaald
59  28 jan 1940
Oude-boeken-markt
60 Slot

Op 10 mei 2022 heeft mijn vader op Ypenburg postuum het Mobilisatie Oorlogskruis (MOK) gekregen. De onderscheiding werd aan mij uitgereikt op de herdenking van de slag om het vliegveld Ypenburg.
Ik dank de heer Bas van Loon, die mij op deze mogelijkheid heeft gewezen en zich ook verder ingespannen heeft om deze toekenning mogelijk te maken.

Dirk Steur onder dienst
Dirk Steur onder dienst (l)
Het Mobilisatiekruis
Het Mobilisatie Oorlogskruis