Pappa onder dienst slot

vorige    stop 

Ja, dat was het dan. Meer kaarten zijn er niet. En waarom hij er op 26 januari 1940 mee gestopt is, is mij onbekend. Er wordt gezegd, dat hij overgeplaatst werd naar Ypenburg, maar dat is nog niet bevestigd. Hij had wel overplaatsing aangevraagd om dichter bij huis te komen.
Op 6 februari werd 'Zusje' (Maja) geboren. Uit de kaart (nr. 7) zou je de indruk kunnen krijgen, dat zusje er al was, maar zij was op komst.
Wel kan ik mededelen dat het hele gezin de oorlog goed is doorgekomen, hoewel Dirk zich vele malen bij razzia's in de kruipruimte heeft moeten verstoppen. Dirk is 72 jaar geworden en is aan longkanker gestorven (hij zat zo lekker te paffen!) en 'Mamma' (Gerda) is 86 jaar geworden.
Mocht iemand meer informatie hebben, dan wordt een berichtje zeer op prijs gesteld.

In de krant Het Volk verscheen op 4 januari 1940 een artikel over de kaarten die Dirk Steur naar huis stuurde.
Klik hier om dat artikel te lezen.

Pappa en Hansje

Een heel mooie en interessante website over de mobilisatietijd in 1939 tot en met de meidagen van 1940 is

Leger 1940