Terug

Maiocercus celticus

Reconstructie van Maiocercus celticus
uit Dunlop & Horrocks 1996.
Links rugzijde, rechts buikzijde, onder zijaanzicht.

Reconstructietekening door Hans van Essen
A: rugzijde met tergieten   B: buikzijde met aanhangsels en sternieten
AOP/PYG = anale klep/pygidium  C = centrale reeks
CAR = carapax  CHL = chelicerae  CLP = clypeus  
CX = coxa  FMR = femur  K = klauw  M = mond
MR = marginale reeks  MTS = metatarsus  PDP = pedipalp
MU = marginaal uitsteeksel  PAT = patella  ST = sternum
SMR = submarginale reeks T = trochanter TIB = tibia  TS = tarsus

Top