Darwin 56

Vorige

Stop

Volgende

Hertshooi in de regen

Beweging bij planten

Darwin wordt oud maar hij werkt onverbiddelijk door. Een jaar voor zijn dood verschijnt weer een boek over bewegingen bij planten. Eerder had hij daarover al geschreven in zijn klimplantenboek. Het boek heet: Power of movement in plants.
Het boek behandelt alle mogelijke bewegingen die planten kunnen maken: slaapbewegingen, rankende bewegingen, het opzij duwen van de aarde door uitlopend zaad, het uitspreiden van bladeren om zonlicht op te vangen, het buigen van bloemstelen (zonnebloem), het in de grond werken van sommige zaden, enz.
Hij vroeg al zijn vrienden en bekenden hem bepaalde planten te sturen, waarmee hij dan in zijn broeikas experimenteerde. In het boek worden 320 soorten behandeld!
Op de foto hertshooi dat bij de eerste regendruppels zijn bloemen sluit.
Darwin legde de bewegingen van planten als volgt vast. Hij plakte met schellak een glasvezel met een druppeltje zegellak aan het punt van de plant dat hij wilde observeren. Achter de plant werd een stuk karton geplaatst waarop een stip met oostindische inkt werd aangebracht. Vóór de plant werd een glazen plaat gezet. Op regelmatige tijden werd een waarneming gedaan. Dan ging de waarnemer zo staan dat het lakbolletje en de zwarte stip op één lijn gezien werden en plaatste dan een stip op de glazen plaat. Later werden de stippen met lijnstukken verbonden en werd de figuur die zo ontstond, overgenomen op papier. Zie de bladzijde uit het boek die boven afgebeeld is.
Het boek is vrij saai om te lezen, maar het legde wel weer de grondslag voor nieuwe tak van wetenschap.

Darwin 56

Vorige

Stop

Volgende