Darwin 45

Vorige

Stop

Volgende

Mendel

De oervogel

Darwin heeft zijn hele theorie opgesteld zonder iets van erfelijkheidswetten te weten. Hij heeft wel gezegd: "Later als we beter weten hoe erfelijkheid in zijn werk gaat, dan zal ook mijn theorie beter begrepen worden". Interessant is dat de Tsjechische monnik Mendel vanaf 1856 bezig was in zijn kloostertuin proeven met erwten te doen, waaruit de naar hem genoemde erfelijkheidswetten te voorschijn zijn gekomen (1865). Dat was dus toen Darwin aan zijn Origin of Species zat te schrijven. Men heeft dit boek, voorzien van aantekeningen in de kantlijn in Mendels bibliotheek aangetroffen. Anderzijds heeft men ook de publicatie van Mendel in Darwins bibliotheek gevonden, maar het boek niet opengesneden, dus niet gelezen ...
Darwin heeft later zelfs nog een eigen erfelijkheidstheorie ontworpen, maar daarmee zat hij er naast.
Hoewel de geleerden wel aannamen dat er evolutie bestond, bleven ze erg twijfelen aan de natuurlijke selectie. In volgende drukken van zijn Origin of Species noemde Darwin ook nog twee andere krachten die soorten zouden kunnen veranderen: de invloed van de omgeving en het effect van gebruik en niet-gebruik. Een voorbeeld van de laatste kracht zou zijn het verdwijnen van ogen bij dieren die in het donker in een grot leven. Hierdoor werd het gemakkelijk om te geloven in evolutie. Men weet nu echter dat deze krachten niet werkzaam zijn maar dat de veranderingen (bijna) allemaal door natuurlijke en sexuele selectie komen.
Voor het aannemen van de theorie was het ook belangrijk dat er 'ontbrekende schakels' (missing links) werden gevonden. Dat zijn tussenvormen tussen twee soorten of groepen. Daarom kwam het goed uit dat in 1861 een volledig skelet van een oervogel (Archaopteryx) in de steengroeves van Solnhofen in Zuid-Duitsland werd gevonden. Dat dier had veren en vleugels maar het had ook nog allerlei kenmerken van reptielen zoals tanden en klauwen. De foto boven is van een later gevonden skelet van de oervogel.

Meer weten?
Archaeopteryx, de eerste vogel

Darwin 45

Vorige

Stop

Volgende