Terug

Tracheïden van Calamites Lengtedoorsnede van een Calamites-
stammetje. Links de (lichtgekleurde)
mergcellen. Rechts de tracheïden.
Deze staan met elkaar in verbinding
via openingen in de radiale celwanden.
Deze openingen kunnen rond zijn
(hofstippels) of min of meer rechthoekig.
In deze foto zijn lange rijen hofstippels
te zien.

Tracheïden van Calamites Hier zijn de openingen waardoor
de tracheïden met elkaar in
verbinding staan, min of meer
rechthoekig. Ze worden begrensd
door de ring- en spiraalvormige
verdikkingen in de houtvaten.


Top