Terug

Ginkgo-achtige planten van Bayreuth

De eerste Ginkgo-achtige planten zijn gevonden in het Perm. Zij hadden sterk gedeelde blaadjes die aan de basis met elkaar verbonden waren. Ook in deze Onder-Lias-flora zijn de blaadjes nog diep ingesneden.

GinkgoitesGinkgoites (Baiera) taeniata en Sphenobaiera spectabilis.
Beide soorten hebben blaadjes die meermalen vorkvormig gedeeld zijn. De deelblaadjes zijn lijnvormig en hebben parallele nerven.
Ginkgoites heeft relatief kleine bladeren met fijne deelblaadjes en een duidelijke bladsteel.
Sphenobaiera heeft veel grotere bladeren waarbij de deelblaadjes ook veel forser zijn dan bij de vorige soort. Het blad heeft geen bladsteel maar versmalt langzaam naar de basis.
Wij hebben alleen van de eerste soort enkele (niet spectaculaire) blaadjes gevonden.
 SchmeissneriaSchmeissneria microstachys
is een plant die in 1994 beschreven is aan de hand van door de amateur Schmeißner gevonden stukken. De bladeren zitten aan het eind van korte dikke takjes (short-shoots) van 2 – 5 cm lang. De bladeren zelf zijn langwerpig met een stompe top en ze hebben evenwijdige nerven. Tussen de bladeren kunnen de vrouwelijke aren zitten.
StachiopitysStachyiopitys preslii
is waarschijnlijk de mannelijk bloeiwijze van deze plant. Hij is echter nog nooit vastzittend aangetroffen.
Er is discussie over de vraag of Schmeissneria niet een zeer vroege bedektzadige plant is. Zelf hebben we deze plant niet gevonden.

Top