Terug

Czekanowskia-achtige planten van Yorkshire

Bij de planten van deze groep staan de naaldvormige blaadjes in bosjes met een paar schubjes aan de basis, als bij de den. Die bosjes naalden vielen in zijn geheel af. Waarschijnlijk groeiden deze planten in de vorm van struiken.
De systematische plaats van deze groep is nog niet duidelijk. Ze worden beschouwd als een aparte groep binnen de naaktzadigen en ze zijn uitgestorven.

Solenites vimineusDe soorten zijn in de praktijk lastig van elkaar te onderscheiden. Als de blaadjes allemaal onvertakt zijn, gaat het om de soort Solenites vimineus (klik op de foto rechts). Dit is ook de meest algemene soort.

Czekanowskia sp.Als er vertakkingen optreden, is het een soort uit het genus Czekanowskia. Er zijn diverse soorten beschreven, die onderscheiden kunnen worden aan de hand van het aantal malen dat een blaadje vertakt. Ik ga daar niet verder op in. In de afbeelding links is zo'n vertakking te zien. Dit is dus Czekanowskia sp. (de aanduiding sp.(= species) wordt gebruikt als er geen soortnaam te geven is).

Van deze planten zijn ook bloeiwijzen gevonden.