Terug

Het klif bij Whitby

Het klif bij Whitby. In dit klif zitten fossiele kreekbeddingen.
Links Saltwick Nab waar git gevonden wordt bij zeer laag water.