Terug

Stamdoorsnede van Psaronius

Stamdoorsnede van Psaronius met een matig ingewikkelde structuur
van de centrale vaatbundel en een tamelijk dikke wortelmantel.
Dit zijn kenmerken van een ongeveer halverwege gelegen deel van de stam.

De C-vormige structuren rond de centrale vaatbundel zijn doorsneden van bladstelen.
Foto R Rößler. Coll. Museum für Naturkunde, Chemnitz.