Terug

Reconstructie van de bundel houtvaten van een zeer jong exemplaar van Psaronius door Stidd en Phillips (1968). De hoogte van het plantje, dat in een coal ball zat, was 4,5 cm.

De centrale vaatbundel begint als een buisje van 0,5 mm doorsnede. Op zeker moment splitst een deel van dit buisje zich af, krult naar binnen en vormt een nieuw buisje. Dit wordt een bladsteeltje. Boven de afsplitsing ontstaat tijdelijk een opening in de vaatbundel. Dit afsplitsen herhaalt zich telkens. Bij het dichtgroeien van de openingen krullen de zijkanten naar binnen en daarbij ontstaat binnen de oorspronkelijke bundel een nieuwe bandvormige bundel houtvaten. Zo krijgt de totale centrale bundel een steeds grotere diameter en ontstaan er naar binnen toe steeds nieuwe deelvaatbundels. De vaatbundels van de bladstelen worden C-vormig en treden na verloop van tijd uit de centrale bundel en vervolgens uit de stam.

Op drie punten aan de linkerkant is te zien hoe een worteltje uit de vaatbundel ontstaat.

Houtvatbundel van een jonge plant van Psaronius