Terug

Boeken over Samuel Pepys

Nederlandstalige bloemlezingen
Samuel Pepys in woelige dagen. Bewerkt door J.C.Mollema. Haarlem, 1948.Goede bloemlezing, ouderwetsche taal.
Geheim dagboek van een puritein. Bewerkt door H.ten Holt. Amsterdam, 1969.
Geheim Dagboek. Bewerkt door R.-J.Henkes. Hoogland & Van Klaveren, 2009.

Engelstalige uitgave van het complete dagboek
R, Latham & W. Matthews: The Diary of Samuel Pepys. 11 delen: 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1669/1669, Companion (een soort encyclopedie), Index.Op een fantastische manier voorzien van noten, die alles verklaren. Het ultieme werk!

Engelstalige bloemlezingen
The Illustrated Pepys, samengesteld en van illustraties voorzien door R. Latham. Londen, 1978. Prachtig boek!
A Pepys Anthology, samengesteld door R. & L. Latham. Londen, 1987. Bloemlezing op onderwerp. Prima boek!
The concise Pepys, bewerkt door T. Griffith. Ware, 1997. Bevat ongeveer een kwart van het dagboek in 804 pagina's.
Th diary of Samuel Pepys, Naar de editie van Lord Braybrooke. Londen, 1936 (13de druk). Twee deeltjes met elk een kleine 700 blz. dundruk.

Engelstalige boeken over Samuel Pepys
C. Tomalin. Samuel Pepys, the unequalled self. Penguin/Viking, 2002. Fantastische biografie, 500 blz., ge´llustreerd.
A. Bryant.Samuel Pepys. The man in the making. Londen,1948. Beschrijving van de voor-dagboekperiode en de dagboekperiode.
A. Bryant. Pepys and the Revolution. Londen, 1979. Beschrijving van de na-dagboekperiode. Een soort samenvatting van de volgende twee boeken.
A. Bryant. Samuel Pepys. The years of Peril. London 1952. Beschrijving Pepys'problemen in de na-dagboekperiode.
A. Bryant. Samuel Pepys. The saviour of the Navy. Londen 1953. Beschrijving van Pepys' betekenis voor de reorganisatie van de Navy.
J. Long & B. Long. Plot against Pepys. Londen, 2007. Hoe Pepys zich verdedigde tegen de aanklachten in The Popish Plot.

Verdere Engelstalige dagboeken en correspondentie
Further Correspondence of Samuel Pepys 1662- 1679.Verzorgd door J.R.Tanner. Londen 1929. Brieven uit familiebezit.
Pepys's later diaries. Bewerkt door C.S.Knighton.Sutton, 2004. Vijf latere dagboeken, niet in geheimtaal.
The Journal of Mrs. Pepys, Portrait of a marriage. Gefingeerd dagboek van Elisabeth door S. George. Smakelijk.

Boeken die zijdelings achtergrondinformatie geven
J. Bastable. Inside Pepys' London. Newton Abbot, 2011. Met veel citaten.
S. Porter. Pepys's London. Everyday Life in London 1670 - 1703. Stroud, 2011.
D. Wilson. All the King's Women. Love, sex and politics in the life of Charles II. Londen, 2003.
M. Breet. Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen op 12 augustus 1665, Walburg Pers, 2007
Historic Maps and Views of London. Samengesteld door G. Sinclair. Black Dog, New York. Verzameling inlijstbare platen.

Cd
The Musical Life of Samuel Pepys. Saydisc, 1990. Zang en muziek die in het dagboek genoemd wordt, inclusief Beauty Retire.

Websites
The Diary of Samuel Pepys (zeer uitgebreide Pepys-site)
Samuel Pepys Diary (zeer uitgebreide Pepys-site)
Samuel Pepys Wikipedia (Nederlands)
Samuel Pepys
Wikipedia (Engels en veel uitgebreider)
Pepys self-guided walk through London


Top