Pepys 57

Vorige

Stop

Volgende


Mary Skinner
Mary Skinner (Tomalin 2002)

Mary Skinner
De vraag rijst of Pepys na zijn stormachtige huwelijk met Elisabeth en zijn talrijke avontuurtjes zijn na-dagboekperiode in eenzaamheid heeft doorgebracht. Er zijn spaarzame, maar toch wel overtuigende, aanwijzingen dat dat niet het geval is. Het lijkt erop dat hij kort na het overlijden van Elisabeth in 1670 een relatie heeft aangeknoopt met een jong meisje, Mary Skinner. En het lijkt er ook op dat zij hem tot zijn dood is blijven vergezellen.
De belangrijkste aanwijzing daarvoor is dat ze in zijn testament genoemd wordt: 'The excellent Lady Mary Skyner' en haar 'Steddy friendship and Assistances during the whole course of my life, within the last thirty three years'.
Een andere aanwijzing is dat Robert Hooke in zijn dagboek schrijft over Mrs Pepys. Ze zijjn evenwel nooit getrouwd en zeer waarschijnlijk hebben zij vele jaren geleefd in een gezinsvorm die nu heel gewoon is. Pepys was zijn tijd ver vooruit.
De foto hiernaast is van een kopie van een origineel schilderij, en het is getiteld "Mrs. Pepys" (terwijl het duidelijk niet van Elisabeth is) en het wordt toegeschreven aan Kneller. De haardracht en kleding wijst erop dat het in de periode 1670 - 1680 gemaakt is. Dit zou dus wel eens Mary Skinner kunnen zijn.


Pepys 57

Vorige

Stop

Volgende