Pepys 25

Vorige

Stop

Volgende

Castlemaine
Barbara Villiers/Lady Palmer/Countess of Castlemaine
(Latham: The illustrated Pepys, 1978)

Castlemaine
Charles II liet zich in hoge mate be´nvloeden door vrouwen. Van de vele maitresses die hij heeft gehad, was Castlemaine ongetwijfeld de invloedrijkste.
Nadat zij in 1659 getrouwd was met Roger Palmer, werd zij in 1660 maitresse van Charles, terwijl hij nog in ballingschap in Den Haag verbleef. Haar echtgenoor werd als dank voor zijn royalistische diensten in de adelstand verheven als Earl of Castlemaine. Barbara werd algemeen gezien als een van de grootste schoonheden van het land.
In 1662 trouwde Charles met Catherine of Braganza uit Portugal, maar zelfs tijdens de bijbehorende feestelijkheden was hij zijn bruid niet trouw. Toch was ook Pepys idolaat van Castlemaine.
    21 mei 1662

Pepys geeft een prachtig beeld van de toestanden aan het hof. Hij put zijn informatie uit allerlei bronnen maar vooral uit de hofchirurgijn Mr. James Pierce (Pearse). Deze was eerst scheepsdokter en klom snel op tot de eerste chirurgijn van de vloot. Hij werd in 1660 speciaal arts van de Duke of York. Als zodanig kende hij alle geheimen van het hof en hij gaf deze trouw door aan Pepys. Vooral veel bijzonderheden over de dames die zwanger waren geworden in het bandeloze leven aan het hof.
Een andere bron was Sarah, de huishoudster van Lord Sandwich in Whitehall, die vlak naast Lady Castlemaine woonde.
Castlemaine was berucht om haar hebzucht en haar slechte humeur en oefende grote invloed uit aan het hof. Zij woonde steeds zo dat de Koning naar toe kon wandelen. Haar kinderen werden allemaal erkend.

8 februari 1663

Pepys 25

Vorige

Stop

Volgende