Pepys 20

Vorige

Stop

Volgende

Contacten van Pepys
Pepys in zijn netwerk

Carrire
Dankzij zijn grote intelligentie en zijn geweldige werklust is Pepys in de tien jaar van het dagboek opgeklommen van eenvoudige klerk tot de man die de organisatie van de vloot bijna alleen regelde.
Als secretaris van de Navy Board hield hij zeer nauwgezet de administratie bij en probeerde hij steeds het systeem te verbeteren. Hij inspecteerde de dockyards (werven) en vergrootte constant zijn kennis. Hij leerde b.v. het volume van hout (masten) te berekenen en studeerde op de fabricage van kabels. Hij was ook van de tongriem gesneden en was steeds de woordvoerder van de Navy Board op moeilijke momenten.

In 1662 werd hij lid van de Tanger-Commissie, die het bestuur van deze (als bruidsschat van de Koningin verkregen) kolonie moest regelen. In 1665 werd hij ook verantwoordelijk voor de financiering van Tangerzaken. Dat legde hem trouwens geen windeieren. In 1684 was hij secretaris van de commissie die de evacuatie van deze stad moest regelen.

In 1665, tijdens de Tweede Engelse Oorlog (Second Dutch War) werd hij verantwoordelijk voor de bevoorrading van de vloot, wat een heel moeilijke taak was omdat er geen geld beschikbaar was. Ook na de dagboekperiode kreeg hij diverse belangrijke posten.
Hij was een superadministrateur, die alle zaken tot in de puntjes uitzocht en vastlegde. Deze eigenschap heeft hem door vele moeilijke momenten heengehaald.

In alle betrekkingen, die Pepys vervulde, kreeg hij maar een bescheiden loon. Dat was normaal want er werd rekening mee gehouden dat hij zijn klanten ook wat liet betalen voor zijn diensten. Er bestonden lijsten met bedragen die gevraagd konden worden. Hierbij lag natuurlijk het gevaar van smeergeld op de loer. Veel mensen op hoge posten zijn door smeergeld te vragen rijk geworden. Maar je moest er toch voorzichtig mee zijn want een vijand kon het je met die informatie erg lastig maken. Pepys heeft zich op een zeer voorzichtige manier laten omkopen.

1 februari 1664

Pepys 20

Vorige

Stop

Volgende