Terug

Kruisingsbundels van palmhout
Horizontaal aftakkende bundels (kruisingsbundels) naar een bladsteel.
Vindplaats: Vragender.
Coll. Huis Bergh, 's Heerenberg