Terug                             Volgende

KaneelbladDaphnogene (Cinnamomum) polymorphum Heer
Kaneel

Blaadjes gaafrandig, vrij breed, ovaal, iets toegespitst. Drienervig, meestal vanuit één punt iets van de onderkant van het blad beginnend. De twee zijnerven lopen met een boog omhoog, waar ze meestal samenkomen met zijnerven die in het bovenste bladdeel ook onder een scherpe hoek aan de hoofdnerf ontspringen.
Breedte van het blad is variabel. Onderkant van het blad niet afgerond.
Vrij veel voorkomend blad. Afmetingen zeer wisselend.
De naam Cinnamomum tegenwoordig alleen nog gebruikt wordt voor kaneelbladfossielen waarvan een cuticula-preparaat aanwezig is. In de overige gevallen wordt de genusnaam Daphnogene gebruikt.