Terug

Barefoot A.C., F.W. Hankins, 1982. Identification of Modern and Tertiary Woods. Oxford.

Daniels F.J., R.D. Dayvault, 2006. Ancient Forests. A closer look at fossil wood. Colorado. Groot formaat platenboek.

Fahn, A., E. Werker, P. Baas, 1986. Wood Anatomy and Identification of Trees and Shrubs from Israel and Adjacent Regions. Jerusalem 1986.

Grosser D., 1977. Die Hölzer Mitteleuropas. Springer Verlag, Berlijn.

Ilic J., 1987. The CSIRO Family Key for Hardwood Identification. Leiden. Voorloper van de IAWA-lijst.

Schweingruber F.W.,1990. Mikroskopische Holzanatomie/Anatomie microscopique du bois/Microscopic Wood Anatomy. Birmensdorf (Zwitserland).

Wheeler E.A., P. Baas, P.E.Gasson, 1989 (4e herdruk: 2007). IAWA List of Microscopic Features for Hardwood Identification. Te bestellen bij het NCB-Nationaal Herbarium te Leiden.

Inside Wood. Online-determinatielijst voor loofhoutsoorten. Maakt gebruik van de IAWA List (1989).

What wood is that? Nog een online-determinatielijst, die ook handig is om mee te werken.