Terug

Dwarse doorsnede van stukje B

Microfoto (100x) van de dwarsdoorsnede van stukje B. Verspreidporig.
De verticale lijnen zijn houtstralen. Horizontale lijnen zijn parenchymbanden.
Inzet: Vezels in sterkere vergroting.