Terug

Dwarse doorsnede van stam A

Microfoto (25 x) van de dwarsdoorsnede van stammetje A. Halfkringporig.
De poriën zijn de dwarse doorsneden van de houtvaten.
Merk op dat vaak twee vaten tegen elkaar aan liggen.
De (bijna) verticale lijnen zijn houtstralen.