Terug

NeuropterisNeuropteris sp.
Lengte van de as 1,1 cm

Van dit genus zijn in het Perm nog maar enkele soorten over. Neuropteris wordt in het Carboon gekenmerkt door veernervige blaadjes die in één punt aan de as vast zitten. Wij vonden een enkel Neuropteris-achtig blaadje.