Terug

De Wolfsklauwen

Van de wolfsklauwboom Lepidodendron hebben wij geen fossielen gevonden die de moeite van het vermelden waard zijn. De wolfsklauwbomen waren trouwens duidelijk op hun retour in het Stefanien.

Sigillaria
Van Sigillaria hebben we wat meer gevonden, vooral aan de linkerkant van de beek bij de Découverte de l'Hérault, de groeve die het laatst gesloten is. Het schijnt dat de Sigillaria-fossielen voornamelijk direct boven de kolenlagen gevonden worden.Sigillaria brardii
SyringodendronSigillaria brardii is de meest voorkomende soort. De bladlittekens van jongere stammen vormen een ruitvormig patroon en de voor vele Sigillaria's kenmerkende lijsten op de stammen ontbreken. Bij oudere stammen liggen de bladlittekens ver uit elkaar.

Als de buitenbast verdwenen is, blijft een stam over met verticale lijsten, waartussen paren van littekentjes zitten (als hazensporen), die afkomstig zijn van luchtkanalen in de stammen. Deze conserveringsvorm heet Syringodendron. Als de bast nog verder verdwenen is en alleen lijsten te zien zijn, spreekt men van Knorria.

Verder hebben wij geen bebladerde takken of sporenaren van wolfsklauwen gevonden.