Terug

Geologische kaart van Graissessac
Geologische kaart van het Bekken van Graissessac. Naar Gand et al (2001).
Het steenkoolbekken van Graissessac is een langgerekte syncline (een neerwaarts gerichte
plooi in de gesteentelagen) met een lengte van 22 km en een breedte van gemiddeld 3 km.
Het bekken heeft een oost-westrichting en duikt aan de oostkant onder het Permische
bekken van Lodève.
Aan de zuidkant wordt het bekken begrensd door breuken.