Terug

Graissessac
Het (ex)mijnwerkersdorp Graissessac met op de achtergrond de oude groeve
Découverte de l'Hérault met zichtbare kolenlagen. Op de berg links werd
het afvalsteen gestort.