Darwin 61

Vorige

Einde

Emma en Darwin
Uit: Charles Darwin, Sproule 1990

Darwin op hoge leeftijd
Uit: Charles Darwin, Sproule 1990

Tot besluit een mooi beeld van Darwin in zijn laatste levensdagen, luisterend naar Emma's pianospel. Hij kon terugzien op een rijk en werkzaam leven waarin hij zijn doelen volledig bereikte. Galileï toonde aan dat de aarde niet het middelpunt van het heelal was, maar om de zon draaide. Daarmee werd ook de mens een beetje minder bijzonder.
Darwin zette de mens verder met twee benen op de grond door aan te tonen hij gewoon een soort was onder de soorten (ondanks bijzondere eigenschappen). Zijn theorie heeft een ongekende invloed gehad op het denken van de mensen en heeft dat nog steeds.

Darwin 61

Vorige

Einde