Darwin 41

Vorige

Stop

Volgende

Oxford Museum

Oxford Museum

Het boek kwam op 24 november 1859 uit en de hele oplage van 1250 exemplaren was in één dag uitverkocht. Het werd een bestseller. Opvallend is dat Darwin zelf alle bezwaren die men tegen de evolutietheorie zou kunnen  hebben, in het boek al behandeld en weerlegd had. Over de mens wordt in het boek vrijwel niets gezegd. Darwin deed dat om zo min mogelijk opwinding te veroorzaken. Immers verreweg de meeste mensen geloofden dat God de wereld met al zijn soorten in 6 dagen vanaf 23 oktober van het jaar 4004 voor Christus geschapen had. Alleen aan het eind van het boek zegt Darwin dat 'als zijn theorie aanvaard wordt, er licht geworpen zal worden op de oorsprong van de mens en zijn geschiedenis'.
Er kwam inderdaad een storm van protest maar van de kant van de wetenschappers kreeg Darwin al spoedig steun.
In 1860, één jaar na het verschijnen van The Origin of Species, was er een discussiebijeenkomst georganiseerd in het nieuwe museum in Oxford, het Universiteitsmuseum (beide foto's boven). Sprekers zouden onder andere zijn Bisschop Samuel Wiberforce, die erg anti-Darwin was en al eens een stuk tegen de evolutietheorie had geschreven en Thomas Huxley, die een fel verdediger van de theorie was en die de bijnaam 'Darwins Buldog' had gekregen.

Darwin 41

Vorige

Stop

Volgende