Email

Buitengewoon goed bewaard gebleven plantenfossielen van Crock Hey

De steenkolen van het Lancashire Coal Field wordt al vele jaren gewonnen. Soms gebeurt dit door ondergrondse mijnbouw, vaak ook in dagbouwgroeves, zg. opencast coal pits. In het eerste geval kan de levenduur van de mijn lang zijn, zoals bij in 1992 gesloten mijn bij Bickershaw, die meer dan 150 jaar heeft gefunctioneerd. In het tweede geval is de levensduur veel korter: meestal minder dan 10 jaar. Als de concessie is uitgeput, wordt hij (als daar geld voor is) weer dichtgegooid en afgewerkt tot nieuw landschap (inclusief huizenbouw).

CrockheyEen voorbeeld van zo'n tijdelijke kolengroeve is Crock Hey (ook wel Crockhey), gesitueerd tussen Liverpool en Manchester, niet ver van Wigan. Deze coal pit heeft gedurende 8 jaar kolen geleverd en is nu gesloten. De kuil is dichtgemaakt en weldra zal de herinnering aan het grote gat vervagen. Maar niet bij de paleontologen!

Sideriet concretiesIn de groeve kwamen concreties van sideriet, een ijzerverbinding, voor, waarin planten en diertjes uit het steenkolenmoeras van het Westfalien A (Boven-Carboon) buitengewoon goed gefossiliseerd zijn. Enkele plaatselijke verzamelaars hebben deze siderietknollen gedurende de levensduur van de groeve intensief verzameld en prachtige collecties opgebouwd. Met één van hen, Steve Livesley uit Lowton, heb ik via mijn website contact gekregen en met hem hebben mijn vrouw en ik in de laatste levensdagen van de groeve nog verzameld. Daarbij hebben we een aantal leuke vondsten gedaan. Maar die verbleken bij de fantastische collectie die Steve zelf heeft opgebouwd.
Hieronder staat een keuze uit zijn plantenfossielen, waaraan ik enkele van mijn eigen stukken heb toegevoegd. Voor zover niet anders aangegeven, zijn de stukken van Steve. De foto's zijn van mij.

Foto's van diertjes uit de siderietknollen, zoals degenkrabjes, miljoenpoten en insecten, zijn te vinden op de pagina 'Diertjes uit het steenkolenmoeras'. Let op de toevoeging Crockhey.

Paardenstaarten

Annularia radiata
Annularia radiata

Annularia radiata
Annularia radiata

Astreophyllites equisetiformis
Asterophyllites equisetiformis

Asterophyllites longifolius
Asterophyllites longifolius

Asterophyllites charaeformis
Asterophyllites charaeformis

Sphenophyllum emarginatum
Sphenophyllum emarginatum

Calamostachys
Calamostachys sp.

Calamostachys ramosa
Calamostachys ramosa

Okselknop van Asterophyllites (?)
'Broedbol' van Asterophyllites

Okselknop van Asterophyllites
'Broedbol'

Wolfsklauwen

Lepidodendron
Lepidodendron lycopodioides

Lepidodendron simile
Lepidodendron simile

Lepidostrobophyllum lanceolatum
Lepidostrobophyllum
lanceolatum

Lepidostrobus
Lepidostrobus

Lepidostrobus
Lepidostrobus

Lepidostrobus
Lepidostrobus

Cyperites
Cyperites

Sigillaria tesselata
Sigillaria tesselata

Sigillariostrobus
Sigillariostrobus

Takje van Lepidodendron
Lepidodendron

Varens

Pecopteris miltoni
Pecopteris miltoni

Pecopteris vestita
Pecopteris miltoni

Pecopteris sp.
Pecopteris sp.

Zaadvarens

Laveinopteris loshii
Laveinopteris loshii

Laveinopteris loshii
Laveinopteris loshii

Neuropteris dussartii
Neuropteris dussartii

Neuropteris jongmansii
Neuropteris jongmansii

Mariopteris muricata
Mariopteris muricata

Mariopteris muricata
Mariopteris muricata

Klimhaak van Mariopteris muricata
Klimhaken van Mariopteris muricata

Klimhaken van Mariopteris muricata
Klimhaken van Mariopteris muricata

Zeilleria delicatula
Zeilleria delicatula

Neuropteris jongmansii
Neuropteris jongmansii

Eusphenopteris sauveurii
Eusphenopteris sauveurii

Sturia amoena
Sturia amoena

Cordaiten

Cordaianthus
Cordaianthus

Top