Terug
Parenchym in een coniferenstammetje
uit de IJssel. Parenchym is te herkennen
aan de donkere celinhoud.
Dwarse doorsnede.
Vergroting 100 maal.