Terug
Laathout in een coniferenstammetje
uit de IJssel.
Dwarse doorsnede.
Vergroting 100 maal.