Terug

Diafragma van Calamites Lengtedoorsnede van een stengeltje van
Calamites waarin een tussenschot of
diafragma te zien is.
De donkere kleur
geeft aan dat er in het diafragma suikers
waren opgeslagen.
De bast van het takje is verdwenen en de
lichtgekleurde, langgerekt rechthoekige cellen,
die grenzen aan de centrale cilinder, horen
bij het merg.

Dit is een foto van een coal ball-preparaat.
De breedte van het stengeltje is 4 mm.